DECYZJA UCHYLONA !

Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska decyzją z dnia 15.02.2021 r. uchylił w całości decyzję Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku z dnia 28 grudnia 2018 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie Wschodniej Obwodnicy Warszawy w ciągu drogi krajowej nr 17 na parametrach trasy ekspresowej na odcinku od km ok. 3+600 do km ok. 13+782 węzeł „Zakręt” (bez węzła)” i umorzył postępowanie przed Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Białymstoku.

.