Petycja mieszkańców przyjęta do rozpatrzenia w Parlamencie Europejskim

Prosimy każdego o poparcie petycji. Pokażmy decydentom jak wiele osób jest przeciwnych realizacji wariantu zielonego na nasypie!

Petycja ma numer 0219/2020 i jest dostępna na oficjalnym portalu petycji Parlamentu Europejskiego (petiport), ale najwygodniej jest ją odszukać używając skróconego adresu:
http://tiny.cc/petycja-ue

Aby poprzeć petycję konieczne jest zarejestrowanie się na portalu petycji PETI. Instrukcja jak poprzeć petycję jest dostępna pod adresem:
http://tiny.cc/petycja-ue-instrukcja

Przekażmy informację wszystkim znajomym i sąsiadom! Im więcej głosów poparcia tym większa szansa, że petycja będzie szybko rozpatrzona.

To jest ogromna szansa dla mieszkańców Warszawy-Wesołej i Sulejówka ale również dla wszystkich Polaków abyśmy w tego typu sprawach mieli zagwarantowane prawo do rozpatrzenia naszych odwołań przed bezstronnym sądem.

Uwaga! Wskutek błędu po stronie portalu PETI do tytułu naszej petycji zaciągnięta została nazwa działającego w latach 2005 – 2007 OSA “Nie przez miasto”. Nie wpływa to na ważność petycji a złożone sprostowanie czeka na rozpatrzenie.