Petycja o ochronę Lasu Milowego

Walczymy o utworzenie na terenie Lasu Milowego zespołu przyrodniczo-krajobrazowego. Nadanie takiej formy ochrony jest w kompetencji Biura Ochrony Środowiska m. st. Warszawy. Wniosek czeka na rozpatrzenie, potrzebne jest potwierdzenie, że duża grupa mieszkańców tego chce. Petycji musi wpłynąć jak najwięcej. Piszemy od siebie, od serca, przekonajmy urzędników, jak cenny jest dla nas ten teren.
Załączcie zdjęcia jeśli macie, rysunki dzieci, i co wydaje się Wam ważne.

Las Milowy dla nas wszystkich to jedyny dostępny, publiczny teren zielony w naszej dzielnicy. Mamy świadomość, że wszystkie inne to tylko prywatne, zalesione działki, które w każdej chwili mogą zostać zabudowane. Możemy zostać BEZ DOSTĘPU do terenów zielonych.

W Lesie Milowym znajduje się ważne i piękne dla nas miejsce – kompleks: kościół pw. Opatrzności Bożej, dom rekolekcyjny i cmentarz, dzięki staraniom mieszkańców całość została wpisana do rejestru zabytków. Teraz ważne jest, żeby zielone otoczenie miejsca, gdzie dzieje się tak dużo dobrego, było też chronione.

Do dzieła sąsiadki i sąsiedzi,
Mieszkańcy Warszawy-Wesołej