Trasa 10 protestu mieszkańców

PRZYJDŹ NA PROTEST!

Idziemy protestować do miejsca, gdzie w maju 2015 roku na posiedzeniu Komisji Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych KOPI doszło do manipulacji wagami kryteriów oceny wariantów, skutkiem czego wariant najgorszy środowiskowo i społecznie, wariant zielony na nasypie przez Centrum dzielnicy Warszawa-Wesoła i zagrażający ujęciom wody w Sulejówku, stał się wariantem preferowanym!

Idziemy protestować pod urząd, który nie liczy się ze zdaniem obywateli i chce kilka tysięcy mieszkańców naszej dzielnicy zamknąć w getcie pomiędzy linią kolejową a trasą obwodnicy (patrz mapa https://tiny.cc/mapa-wow
)!

Idziemy wyrazić swój sprzeciw w miejscu, gdzie dochodzi do marnotrawienia środków publicznych przez budowanie dróg z niewystarczającymi zabezpieczeniami dla mieszkańców przed hałasem, co skutkuje wieloletnim cierpieniem ludzi i koniecznością wykonywania kosztownych inwestycji porealizacyjnych. (patrz m.in. http://wirkopernik.pl/docs/pomiaryA4.html
, obwodnica Marek itp.)

Mamy już dosyć kłamstw i niekompetencji urzędów! Mówimy jasno!

Stop bezprawnemu rygorowi!

Dosyć opieszałości Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w procedowaniu naszych odwołań!

Dosyć marnotrawienia środków publicznych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad na wykonywanie projektów dla decyzji wydanej z naruszeniem prawa!

Żądamy uchylenia, podjętej z naruszeniem przepisów prawa, decyzji na obwodnicę na nasypie przez centrum Warszawy-Wesołej i zagrażającej ujęciom wody w Sulejówku!

Wiemy, że protest jest niezbędny, aby nasze prawne naciski przynosiły rezultaty! Urzędnicy w GDDKiA i GDOŚ chcą nas wziąć na przeczekanie. Ale to im się nie uda!

Znamy wolę i wytrwałość mieszkańców Warszawy-Wesołej i Sulejówka. Jesteśmy pewni, że jeszcze raz tłumnie wykrzyczymy to nieuczciwym decydentom – Wschodnia Obwodnica Warszawy w wariancie zielonym na nasypie przez Centrum Warszawy-Wesołej i Sulejówek nigdy nie powstanie!

Pamiętaj! Jeśli sam nie zawalczysz o swoje to nikt za Ciebie tego nie zrobi! Dlatego przyjdź na protest! Zaproś do uczestnictwa członków rodziny i sąsiadów!

Nikogo nie może zabraknąć! Działając wspólnie wygramy!
Przypominamy, oficjalne rozpoczęcie 7 października o godzinie 16:30 ale organizatorzy będą na miejscu już od godziny 14:00, zapraszamy więc każdego kto będzie mógł dołączyć do nas wcześniej!

7 października o godzinie 16:30 przed siedzibą Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad GDDKiA w Warszawie ul. Wronia 53. Jeśli ktoś nie zdąży na rozpoczęcie, może dołączyć do nas na trasie przemarszu.